Mi smo grupa mladih arhitekata, koja je nakon sticanja teoretskog
znanja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
i petogodišnjeg iskustva u tri priznata arhitektonska biroa, odlučila da
pokrene svoj brend na relaciji Beograd/Dizeldorf.
Naš tročlani tim sa saradnicima poseduje znanja i veštine iz oblasti
arhitekture, dizajna enterijera i dizajna nameštaja.
Multidisciplinarnim pristupom dolazimo do savremenih rešenja, koja
predstavljaju sinergiju estetike i funkcionalnosti.
Specijalizovani smo za razvoj projekta od ideje, preko konceptualnog
rešenja, do izvođenja i sve to prema potrebama i željama privatnih i
korporativnih klijenata, a u odnosu na kontekst lokacije gde se objekat
planira ili nalazi.